Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

PRIVACYBELEID                                                                  Versie 2, dd. 2022-11-13

Dit Privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I.       Inleiding. 2

II.      Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?. 2

III.     Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt De Chocoladefabriek?. 3

IV.     Voor welke doeleinden verwerkt de Chocoladefabriek uw persoonsgegevens?. 5

         1.     Wettelijke verplichtingen. 5

         2.    Contractuele relaties tussen De Chocoladefabriek en u als klant 6

         3.    Gerechtvaardigde belangen van de Chocoladefabriek. 6

        4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van De Chocoladefabriek : conventionele direct marketing. 7

        5.    Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct-marketing) 8

V.      Welke cookies plaatst de Chocoladefabriek?. 8

VI.     Aan wie maakt de Chocoladefabriek uw persoonsgegevens over?. 8

VII.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?. 9

VIII.   Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?. 10

IX.     Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?. 10

       1.     Recht van inzage, verbetering, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar 10

       2.     Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame. 11

       3.     Recht om een klacht in te dienen. 12

 

¡     ¡     ¡

 

 

I.             Inleiding

Ø  Dit Privacybeleid legt uit hoe De Chocoladefabriek omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen en alle rechtspersonen die met De Chocoladefabriek in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon of rechtspersoon te identificeren.

Ø  De Chocoladefabriek hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. De Chocoladefabriek behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft de Chocoladefabriek evident de wet na, met name de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Ø  Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van De Chocoladefabriek op dit gebied kent en begrijpt.

Ø  Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht aan ons Privacybeleid.  

 

 

II.            Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Ø  De Chocoladefabriek is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: De Chocoladefabriek BV, BE0840456696, info@dechocoladefabriek.be, +32 12 24 23 20. 

De Chocoladefabriek is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. De Chocoladefabriek bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

Ø  De Chocoladefabriek kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens De Chocoladefabriek en volgens de instructies van De Chocoladefabriek te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven.

 

 

 

III.          Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt De Chocoladefabriek?

Ø  In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die De Chocoladefabriek kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met De Chocoladefabriek.

Ø  Hierbij wordt de context aangegeven waarin De Chocoladefabriek deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor De Chocoladefabriek de gegevens verwerkt.

Ø  De Chocoladefabriek verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Ø  Voor het verzamelen van gegevens voor bepaalde doeleinden worden soms cookies geplaatst. Deze cookies zijn steeds in te delen in de volgende categorieën: noodzakelijke, analytische, functionele en marketingcookies. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookieverklaring.

Ø  De verzameling van uw gegevens kunnen we bijgevolge ook indelen in deze categorieën, al worden hier niet altijd cookies voor geplaatst:

NOODZAKELIJK

Soort gegevens

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

 

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van De Chocoladefabriek (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik.

Gegevens van kandidaat-huurders die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Gegevens van kandidaat-kopers die verband houden met een verkoopovereenkomst

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Gegevens van kandidaat-kopers die verband houden met marketing

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden verzameld via Google Ads, Facebook en Hotjar.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan De Chocoladefabriek wanneer Synd BVBA de functie van syndicus uitoefent

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

Gegevens over de verrichtingen van De Chocoladefabriek met u

De informatie in verband met uw contacten met De Chocoladefabriek, per telefoon, e-mail, fax etc. en uw interacties op de webpagina’s aangaande De Chocoladefabriek, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken etc.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en De Chocoladefabriek (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens van de klant, gegevens over de voorkeuren en het gedrag van de klant

Identificeerbare en niet-identificeerbare informatie die de we nodig hebben om de website te laten werken, zoals uw gegevens bij het invullen van het contactformulier of het instellen van uw cookievoorkeuren.

We verzamelen deze gegevens om de kernfunctionaliteit van de website toestaan, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer.

ANALYTISCH

Soort gegevens

Voorbeelden

Context

Gegevens over het gedrag van de klant

Informatie over uw gedrag met betrekking tot het bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor analyserapporten van de site. De informatie wordt anoniem opgeslagen via een willekeurig gegenereerd nummer om unieke bezoekers te herkennen.

Met deze gegevens begrijpen we hoe bezoekers omgaan met de website en helpt bij het verstrekken van informatie over statistieken zoals het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, etc.

FUNCTIONEEL

Soort gegevens

Voorbeelden

Context

Gegevens over de voorkeuren van de klant

Gegevens om een ​​unieke gebruikers-ID op te slaan en informatie over uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen.

Met deze gegevens onthouden we de gekozen instellingen voor functies over pagina’s  heen en om een ​​gepersonaliseerde gebruikerservaring op een website te bieden.

MARKETING

Soort gegevens

Voorbeelden

Context

Gegevens over het gedrag en de voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot advertenties op maat op basis van de pagina's die u eerder hebt bezocht en gegevens om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te analyseren.

Deze gegevens zorgen ervoor dat we relevante advertenties aan gebruikers tonen door gebruikersgedrag op internet te volgen en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te analyseren.

 

 

 

IV.          Voor welke doeleinden verwerkt de Chocoladefabriek uw persoonsgegevens?

Ø  De Chocoladefabriek verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. De Chocoladefabriek zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

De Chocoladefabriek verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Chocoladefabriek, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen:

-         Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op De Chocoladefabriek rusten;

-         Om taken uit te voeren die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten, bv. een contract met u uitvoeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen;

-         Om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging van haar IT-systemen te waarborgen;

-         In specifieke gevallen, met uw toestemming (die u op elk moment kan geven of intrekken), als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, voor  analytische doeleinden, bv. om onze diensten te optimaliseren en uw account te identificeren. We gebruiken programma’s voor analyse om ons product te verbeteren en problemen van klanten op te lossen, waaronder Google Analytics, Facebook en Hotjar. De nodige  cookies hiervoor zijn standaard niet ingeschakeld;

-         In specifieke gevallen, met uw toestemming (die u op elk moment kan geven of intrekken), als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, voor  functionele doeleinden, bv. voor de technische prestaties van de website, de door u gekozen instellingen voor een gepersonaliseerde gebruikerservaring. De nodige  cookies hiervoor zijn standaard niet ingeschakeld;

-         In specifieke gevallen, met uw toestemming (die u op elk moment kan geven of intrekken), als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, voor direct-marketingdoeleinden, bv. om relevante advertenties aan u te tonen door uw gebruikersgedrag te volgen of om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te analyseren. De nodige  cookies hiervoor zijn standaard niet ingeschakeld;

De GDPR vraagt om uw expliciete toestemming voor het plaatsen van niet-essentiële cookies. Het gebruik van deze cookies is standaard dan ook uitgeschakeld. U kan uw toestemming steeds wijzigen, door de cookiebanner  te openen rechts onderaan het scherm:
 
Symbool cookiebanner

U kunt uw toestemming ook steeds intrekken door  een e-mail te sturen naar info@dechocoladefabriek.be met het verzoek uw gegevens niet langer te verwerken voor productupdates en marketing.

 

 

1.           Wettelijke verplichtingen

 

Ø  De Chocoladefabriek dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat De Chocoladefabriek moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

·        De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

·        De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten;

·        De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.

Deze lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor De Chocoladefabriek uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 

 

2.           Contractuele relaties tussen De Chocoladefabriek en u als klant

 

Ø  Alvorens contracten te sluiten dient  De Chocoladefabriek soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

·    Te reageren op uw verzoek;

·    U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract;

·    Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten;

·    Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.


 

Ø  In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient De Chocoladefabriek een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen De Chocoladefabriek worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt De Chocoladefabriek uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

·    Beheer van lopende contracten / bestelde diensten;

·    Centraal management en algemeen beeld van de klanten;

·    Het beheer van uw vastgoed;

·    Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

De Chocoladefabriek kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

 

3.           Gerechtvaardigde belangen van de Chocoladefabriek

 

Ø  De Chocoladefabriek verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft De Chocoladefabriek ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

·    Het personaliseren van de diensten van De Chocoladefabriek;

·    De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes;

o Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van De Chocoladefabriek, op basis van enquêtes bij klanten van De Chocoladefabriek, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan De Chocoladefabriek;

·    Toezicht op de activiteiten van De Chocoladefabriek, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van De Chocoladefabriek, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.;

·    Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen;

·    De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken;

·    Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookiebeleid;

·    Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven);

·    De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van De Chocoladefabriek of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

 

4.           Specifiek gerechtvaardigd belang van De Chocoladefabriek : conventionele direct marketing

 

Ø  De Chocoladefabriek voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan De Chocoladefabriek onder meer:

·    De diensten die u reeds gebruikt en uw socio-demografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten, etc.);

·    Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren;

·    De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bv. bij gebeurtenissen waar De Chocoladefabriek aanwezig was);

·    Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken;

·    De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen;

·    U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon, online.

 

 

5.           Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

 

Ø  De Chocoladefabriek kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient De Chocoladefabriek eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit Privacybeleid  geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor noodzakelijke doeleinden. Voor alle andere doeleinden, zoals marketingdoeleinden het versturen van reclame zal u eerst uw toestemming moeten verlenen.

 

 

V.           Cookieverklaring - Welke cookies plaatst de Chocoladefabriek?

Ø  U kunt de plaatsing van cookies ook instellen via uw browserinstellingen. U kunt er ook de reeds geplaatste cookies bekijken en verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser. Voor de meest gebruikte browsers vindt u dit door op de volgende links te klikken:

·        Microsoft Internet Explorer

·        Microsoft Edge

·        Google Chrome

·        Mozilla Firefox

·        Apple Safari

 

Ø  Sommige cookies zijn noodzakelijk om de goede werking en veiligheid van onze websites te garanderen. Maar we willen ook bepaalde optionele cookies en technologieën gebruiken om onze site te verbeteren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie kan u verder in onze Cookieverklaring terecht. Alle cookies worden gelabeld onder categorieën, zodat u een duidelijk beeld heeft welke cookies voor welke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Ø   Hieronder volgt een concreet overzicht van de cookies die De Chocoladefabriek plaatst:

 

NOODZAKELIJK

Cookie

Domein

Type

Bewaartijd

Omschrijving

_hjCookieTest

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

30 dagen

Deze cookie is ingesteld om uw cookievoorkeuren te registreren en op te slaan voor verder gebruik van de website. 

_hjSessionUser_*

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

1 jaar

Hotjar stelt deze cookie in om een ​​unieke gebruikers-ID op te slaan.

_hjFirstSeen                   

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

30 minuten

Hotjar stelt deze cookie in om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren en het begin van de reis van te volgen voor een totaal aantal sessies. Het slaat een waar/onwaar waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag. Het bevat geen identificeerbare informatie.

_hjAbsoluteSessionInProgress

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

30 minuten

Hotjar stelt deze cookie in om de eerste pageview-sessie van een gebruiker te detecteren. Het slaat een waar/onwaar waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag. Het bevat geen identificeerbare informatie.

_hjIncludedInSessionSample

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

2 minuten

Hotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van de site.

_hjIncludedInPageviewSample

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

2 minuten

Hotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van de site.

ANALYTISCH

Cookie

Domein

Type

Bewaartijd

Omschrijving

_ga

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

2 jaar

Deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics en wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te bereken en  houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

_gid     

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

1 dag

Deze cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Het slaat een unieke waarde op en werkt deze bij voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die ze anoniem bezoeken.

_gat_gtag_UA_*

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

1 minuut

Deze cookie is onderdeel van Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en verzoeken te beperken (throttle request rate).

FUNCTIONEEL

Cookie

Domein

Type

Bewaartijd

Omschrijving

_hjSession_*

.dechocoladefabriek.be

1ste partij

30 minuten

Hotjar stelt deze cookie in om functies over pagina's te bieden.

MARKETING

Cookie

Domein

Type

Bewaartijd

Omschrijving

_fbp

.facebook.com

3de partij

3 maanden

Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website.

fr

.facebook.com

3de partij

3 maanden

Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het gebruikersgedrag op internet te volgen op sites die een Facebook-pixel of sociale plug-in van Facebook hebben.

 

 

VI.          Aan wie maakt de Chocoladefabriek uw persoonsgegevens over?

Ø  De Chocoladefabriek behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

De Chocoladefabriek kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen- en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die De Chocoladefabriek bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

Ø  In sommige gevallen is De Chocoladefabriek bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

·    Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken;

·    Gerechtelijke onderzoeksinstanties, op hun uitdrukkelijk verzoek, in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld;

De Chocoladefabriek draagt uw gegevens, na uw toestemming, over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

·    Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties;

·    Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders;

·    Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten;

·    De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

De Chocoladefabriek kan uw gegevens, na uw toestemming, ook overmaken aan online en sociale netwerkproviders, die De Chocoladefabriek gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt De Chocoladefabriek ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. De Chocoladefabriek zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van De Chocoladefabriek en zijn gegevens-beschermingsbeleid.

 

Ø  De Chocoladefabriek bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER zonder uw toestemming. Indien u toestemming geeft voor niet-essentiële cookies, kunnen uw gegevens buiten de EER worden overgedragen.

 

 

VII.        Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ø  De Chocoladefabriek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van De Chocoladefabriek, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

o   10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving;

o   10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van De Chocoladefabriek ;

o   7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.

 

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Niet-essentiële cookies en sommige andere cookies worden bij het sluiten van de browsersessie verwijderd. Andere cookies worden bewaard voor een langere periodes, welke worden toegelicht in ons Cookiebeleid.

 

 

VIII.       Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Ø  De Chocoladefabriek hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

De Chocoladefabriek neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van De Chocoladefabriek gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal De Chocoladefabriek onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal De Chocoladefabriek u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 

IX.          Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

1.           Recht van inzage, verbetering, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

 

Ø  Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

·    Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij De Chocoladefabriek.  Dit betekent dat u De Chocoladefabriek kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld;

·    Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;

·    Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die X toelaat om dit te controleren;

·    Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met De Chocoladefabriek een einde genomen heeft, kan u De Chocoladefabriek vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door De Chocoladefabriek op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij De Chocoladefabriek een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van De Chocoladefabriek (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). De Chocoladefabriek kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn;

·    Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan De Chocoladefabriek  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u De Chocoladefabriek vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor De Chocoladefabriek.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan De Chocoladefabriek evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar De Chocoladefabriek BV: Hasseltsesteenweg 504, 3700 Tongeren of per e-mail naar info@dechocoladefabriek.be.

 

 

2.           Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

 

Ø  Voor het gebruik van uw contactgegevens om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (bv. via direct-marketingacties of elektronische nieuwsbrieven), met name uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres zal steeds uw toestemming worden gevraagd. 

Indien u later uw toestemming alsnog wenst in te trekken, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

·    Door het versturen van een brief per post met dit verzoek en een kopie van uw identiteitskaart naar De Chocoladefabriek, Hasseltsesteenweg 504, 3700 Tongeren;

·    Door het versturen van een e-mail met dit verzoek en een kopie van uw identiteitskaart naar info@dechocoladefabriek.be;

·    Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw identiteit te bevestigen met een kopie van uw identiteitskaart;

·    Voor elektronische nieuwsbrieven: door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een deze nieuwsbrief die door De Chocoladefabriek is verzonden.

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel De Chocoladefabriek niet tegenhouden om u te contacteren voor doelen met betrekking tot een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

 

3.           Recht om een klacht in te dienen

 

Ø  Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

·    Per post: De Chocoladefabriek BV, Hasseltsesteenweg 504, 3700 Tongeren;

·    Per e-mail: info@dechocoladefabriek.be.

Ø  U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

·    Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;

·    Per e-mail: contact@apd-gba.be

·    Telefonisch: (+32) (0) 2 274 48 00;

·    Via het contactformulier op hun website.

Naar boven